Nosūtīt pieprasījumu visām vietām
Jūs varat nosūtīt pieprasījumu līdz 8 vietām

Viesnīcai Tallink Hotel Riga vienai no pirmajām Latvijas viesmīlības nozarē piešķirts Zaļās atslēgas ekomarķējums

Tallink Grupp paziņo, ka viesnīcai Tallink Hotel Riga, kas atrodas Latvijas galvaspilsētas centrā un kuru pārvalda uzņēmuma meitas uzņēmums Tallink Hotels, ir piešķirts starptautiskais Zaļās atslēgas ekomarķējums. Zaļā atslēga tiek piešķirta tūrisma nozares komersantiem, kuri savas darbības pamatprincipus ir pakārtojuši ilgtspējīgai darbībai un atbildīgai rīcībai pret vidi.

Zaļās atslēgas ekomarķējuma mērķis ir panākt līdzsvaru starp kvalitāti, komfortu un videi draudzīgu darbību tūrisma nozarē. Zaļās atslēgas standarts nosaka vairākus ar marķējumu saistītus kritērijus, kas ir obligāti iesaistītajiem viesmīlības nozares uzņēmumiem, kas ietekmē arī apmeklētājus, piemēram, prasības, kas saistītas ar ūdens patēriņu, uzkopšanu, atkritumu apsaimniekošanu, enerģiju un pārtiku, kā arī ainavu uzturēšanu un iepirkumus.

Tallink Hotels valdes locekle Ave Svarts, komentējot Zaļās atslēgas ekomarķējuma piešķiršanu Tallink Hotel Riga, sacīja:
 

  • - „Mums, Tallink Hotels, Zaļās atslēgas sertifikāts ir svarīgs atzinums, ka mēs patiešām esam uz pareizā ceļa ar savu darbību kā sociāli atbildīgs un videi draudzīgs bizness. Tāpat arī mūsu viesiem ir vienlīdz svarīgi zināt, ka, izvēloties palikt pie mums, arī viņi var pozitīvi ietekmēt vidi un samazināt savu oglekļa pēdas nospiedumu."
  • - “Mūsu dabiskās vides saglabāšana atspoguļojas daudzās dažādās izvēlēs, ko mēs katru dienu izdarām. Piemēram, mēs ļoti rūpīgi uzraugām mūsu viesnīcu enerģijas patēriņu un ļoti rūpīgi strādājam, lai samazinātu pārtikas atkritumus – šajā jomā arī mūsu viesi var sniegt savu ieguldījumu un spēlēt lielu lomu. Protams, ir daudz citu pasākumu, ko mēs veicam visā ilgtspējības spektrā,” sacīja Svarts.

Tallink Hotel Riga ir trešā Tallink Hotels pārvaldītā viesnīca, kurai ir piešķirts Zaļās atslēgas ekomarķējums. Tallink Hotels plāno pretendēt uz Zaļās atslēgas ekomarķējumu visām četrām uzņēmuma viesnīcām, un ceturtajai viesnīcai Tallink Express Hotel, kas atrodas Tallinā, pašlaik notiek Zaļās atslēgas pieteikšanās process. Divām uzņēmuma viesnīcām Tallink City Hotel un Tallink Spa & Conference Hotel, kas atrodas Igaunijas galvaspilsētā, šogad jau tika piešķirts ekomarķējums.

Zaļās atslēgas standarts, kas tika uzsākts 1994. gadā, ir vadošais standarts izcilībai vides atbildības un ilgtspējīgas darbības jomā tūrisma nozarē. Šobrīd marķējums ir piešķirts vairāk nekā 4000 uzņēmumiem no vairāk nekā 60 pasaules valstīm.

Latvija ir Zaļās atslēgas kvalitātes sertifikācijas sistēmas dalībniece kopš 2008.gada. Latvijā Zaļās atslēgas sertifikāta piešķiršanas procesu koordinē Vides izglītības fonds.

 

Lasīt vairāk par Zaļās atslēgas ekomarķējumu: https://www.greenkey.global

Lasīt vairāk par Tallink Hotels: https://hotels.tallink.com

Sūtīt atsauksmi
Priecāsimies saņemt Jūsu atsauksmes, ierosinājumus un pamanītās nepilnības.
Nosūtīt pieprasījumu
.pdf, .doc, .xls, .jpg, .ppt. Max. weight 7 MB